ĐHĐCĐ năm 2020: SCB duy trì dẫn đầu thị trường doanh số kinh doanh bảo hiểm

Quỳnh Chi

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên SCB đã nhiều lần phải hoãn tổ chức sự kiện này.

Ngày 14/12, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh SCB năm 2021 với các mục tiêu chính gồm tập trung triển khai các giải pháp cơ cấu lại, các giải pháp phát triển kinh doanh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ổn định nhân sự, tập trung công tác phát triển kinh doanh; nâng cao hoạt động quản trị vận hành.

ĐHĐCĐ năm 2020: SCB duy trì dẫn đầu thị trường doanh số kinh doanh bảo hiểm - Ảnh 1

9 tháng đầu năm, thu nhập hoạt động của SCB đạt 3.949 tỷ đồng trong đó các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán đạt kết quả ấn tượng. Doanh số kinh doanh bảo hiểm 9 tháng đạt hơn 900 tỷ đồng, duy trì vị trí dẫn đầu thị trường. Sau khi trừ chi phí, nhà băng này lãi trước thuế 784 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2021, tổng tài sản của SCB đạt 673.276 tỷ đồng; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 605.466 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 352.913 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng của ngân hàng vẫn được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lần lượt đạt 1,04% và 1,71%, đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của NHNN.

ĐHĐCĐ năm 2020: SCB duy trì dẫn đầu thị trường doanh số kinh doanh bảo hiểm - Ảnh 2

Mở đầu cho giai đoạn "bình thường mới", ngày 06/10/2021, SCB đã chính thức khởi động dự án "Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn – ICAAP" với sự tư vấn của Công ty PwC Việt Nam. Đây là dự án mang tính chiến lược nhằm giúp SCB quản trị tài chính tối ưu thông qua việc đảm bảo hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn theo thông lệ quốc tế.

Năm 2020 trước đó, hoạt động kinh doanh của SCB tiếp tục đà tăng trưởng, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và kinh doanh tiền tệ với tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.698 tỷ đồng, tăng 761 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 39,3% so với năm 2019. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm 73,9% với 1.994 tỷ đồng, tăng 40,43% so với năm 2019.

ĐHĐCĐ năm 2020: SCB duy trì dẫn đầu thị trường doanh số kinh doanh bảo hiểm - Ảnh 3

Nợ quá hạn, nợ xấu cuối năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước do SCB thực hiện rà soát và đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu vẫn nằm trong giới hạn của Ngân hàng Nhà nước, lần lượt là 2,69% và 2,34%.

SCB ưu tiên sử dụng các nguồn lực để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tổng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 1.338 tỷ đồng và trích lập 99,6 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro đối với tài sản có khác. Tính tới 31/12/2020, tổng quỹ dự phòng rủi ro của SCB đạt 12.914 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm ba thành viên HĐQT (gồm ông Đinh Văn Thành; ông Võ Tấn Hoàng Văn; ông Nguyễn Văn Thanh Hải) nhiệm kỳ 2017- 2022 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. HĐQT SCB đang thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục