Doanh nghiệp bán lẻ Việt cần lưu ý gì khi thâm nhập thị trường Singapore?

Vũ Lành

20:00 22/05/2020


(Doanhnhan.vn) - Thời hạn sản phẩm, giá, kết nối theo chuỗi và ứng dụng công nghệ số là điều mà doanh nghiệp Việt muốn phát triển ở thị trường Singapore cần lưu ý.

BÌNH LUẬN

loading