Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất 4 năm

Giang Phạm

Tính trong 4 tháng đầu năm, có hơn gần 44.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,5% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất từ 2017 - 2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4/2021 có nhiều khởi sắc khi tăng cả về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng số vốn của gần 15.000 doanh nghiệp mới đăng ký là 179.900 tỷ đồng, tăng 59,1% so với tháng 3. Số lao động đăng ký là 94.900 lao động, tăng 30%. 

Trong số doanh nghiệp thành lập mới, chiếm ưu thế là ngành dịch vụ với 31.300 doanh nghiệp, tiếp đến là ngành công nghiệp và xây dựng với 12.200 đơn vị. 

Tháng 4 cũng ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, với gần 19.300 đơn vị. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 44.200 đơn vị, tăng 17,5%, mức tăng cao nhất trong 4 năm. Tính bình quân mỗi tháng có gần 15.900 doanh nghiệp tham gia thị trường.  

Tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 44.200 đơn vị, tổng số vốn đăng ký là 627.700 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh trong 4 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong 4 tháng, hơn 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tương ứng trung bình có hơn 422 doanh nghiệp rời thị trường mỗi ngày.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế tạo... 

Tin Cùng Chuyên Mục