Doanh số dịch vụ sụt giảm mạnh, lợi nhuận Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2022 giảm mạnh hơn 70%

Linh Anh

Lũy kế cả năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71% so với kết quả năm 2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan khi doanh thu và lợi nhuận đều suy giảm.

Trong quý IV, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm 57% so với cùng kỳ, lùi về còn 984 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng chiếm 550 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm về còn 434 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Đất Xanh trong quý IV giảm từ 259 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn 34 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 25% lên gần 168 tỷ đồng; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp ghi nhận 249 tỷ đồng và 449 tỷ đồng - giảm lần lượt 26% và 13%.

Kết quả là, Đất Xanh ghi nhận khoản lỗ sau thuế 460 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tài chính DXG quý IV/2022
Báo cáo tài chính DXG quý IV/2022

Theo giải trình, công ty cho biết do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm; ngoài ra, DXG cũng chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.581 tỷ đồng, giảm 45%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền chiếm 2.869 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản chiếm 2.018 tỷ đồng. Cả năm, doanh nghiệp lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm gần 71% so với năm 2021.

Năm 2022, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp này chỉ mới hoàn thành 51% và 34% mục tiêu đã đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm lên 30.771 tỷ đồng. Trong đó, 27.800 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng 27% lên 14.238 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.020 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục