Hà Nội: Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Anh Chi

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội: Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Theo đó, thành phần hồ sơ lấy ý kiến dự thảo sẽ gồm: báo cáo Quy hoạch Thủ đô; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Thủ đô; hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu các nội dung. Từ đó đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành, lĩnh vực, địa bàn theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn. UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan.

Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô.

Hồ sơ sẽ được gửi tới các đơn vị có liên quan trong tháng 10/2023. Thời gian tiếp nhận các góp ý trong tháng 11/2023; tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch trong tháng 11/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục