Hải Thạch B.O.T sắp nhận được thêm 4,3 triệu cổ phiếu từ cổ tức của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV)

Linh Anh

Sau đợt chia cổ tức này, số cổ phiếu lưu hành của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng từ 307,8 triệu lên 329,3 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV) vừa thông báo, ngày 8/6 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6.

Tỷ lệ chia cổ tức là 100 :7, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 308 triệu cổ phiếu, HHV dự kiến phát hành thêm hơn 21,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 215 tỷ đồng để trả cổ tức.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 ở Báo cáo tài chính đã kiểm toán là hơn 820 tỷ đồng. Như vậy, sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của HHV sẽ tăng từ 307,8 triệu lên 329,3 triệu cổ phiếu. 

Tính đến ngày 22/03, HHV có hai cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu 61,9 triệu cổ phiếu, chiếm 20,1% và ông Phạm Đình Thắng hơn 20 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,5%. Với đợt trả cổ tức này, mỗi cổ đông dự kiến sẽ nhận lần lượt là hơn 4,3 triệu cổ phiếu và 1,4 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Hải Thạch B.O.T sắp nhận được thêm 4,3 triệu cổ phiếu từ cổ tức của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HHV
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HHV

Trong cơ cấu doanh thu, mảng thu phí BOT là mảng kinh doanh trọng yếu, chiếm gần 72% tỷ trọng tổng doanh thu, tiếp sau đó là doanh thu từ hoạt động xây lắp với hơn 25%...

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3 lần cùng kỳ, lên mức 3.732 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính tăng nhẹ lên mức 163,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ cắt giảm dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân viên nên chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 17% xuống 16,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, HHV lãi sau thuế 82,9 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2023, HHV đưa ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.478 tỷ đồng, lãi sau thuế 339 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 3 tháng đầu năm, HHV thực hiện được gần 22% kế hoạch doanh thu và hơn 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 31/03/20223, tổng tài sản của HHV tăng 1% so với đầu năm, đạt hơn 36.040 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả tại cuối quý I tăng nhẹ lên gần 27.583 tỷ đồng. Các khoản tiền và các tương đương tiền tăng 16%, đạt gần 442 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với đầu năm, hàng tồn kho 189,7 tỷ đồng, tăng 18%, tương đương 30 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý I là 5.185 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 892,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 24/05, giá cổ phiếu HHV giao dịch quanh vùng thị giá là 13.950 đồng/cổ phiếu, tăng gần 37% so với phiên đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục