Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

Mạc Thủy

Nội dung Đại hội chưa được công bố, dự kiến Công ty sẽ công bố chi tiết trong thư mời và đăng trên website của Công ty.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL, mã CK: HAG) mới đây đã lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày 13/3, Công ty HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Nội dung Đại hội chưa được công bố, dự kiến Công ty sẽ công bố chi tiết trong thư mời và đăng trên website của Công ty.

Trước đó, ngày 15/2, Công ty HAGL cho biết đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ triển khai chào bán theo hồ sơ đã được thông qua và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, sau nhiều điều chỉnh cơ cấu tổ chức tham gia đợt phát hành và kế hoạch sử dụng vốn, trong tháng 1/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng.

Trước đó, cũng liên quan tới đợt chào bán riêng lẻ, HAGL thông qua điều chỉnh kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm (thay ông Nguyễn Đức Quân Tùng) dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Ngoài về, về mục đích sử dụng vốn, đầu tiên ưu tiên mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng; thứ hai, ưu tiên cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng; và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Kết quả kinh doanh quý 4/2023, 

HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 903 tỷ đồng (chiếm 45,6%), tăng 67,8%; doanh thu từ bán lợn đạt 465 tỷ đồng (chiếm 24,5%), giảm 34%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ về mức 217,25 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 265,1% lên 295 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận âm 995,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 421,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 161,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 162,4 tỷ đồng. 

Kết quả là, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 6.932,2 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.817,4 tỷ đồng, tăng 61,6% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Công ty HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty HAGL đã vượt xa kế hoạch lãi đề ra.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 21.527 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm đầu năm. 

Đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của HAGL tăng từ 14.603 tỷ lên 14.802 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn 4.194 tỷ đồng. Lỗ lũy kế giảm từ 3.341 tỷ giảm còn 1.633,5 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục