Hoàng Anh Gia Lai (HAG) được UBCKNN chấp thuận chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu, giá 10.500 đồng/đơn vị

Linh Anh

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HAGL dự kiến phát hành hơn 161,9 triệu cổ phiếu và giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành riêng lẻ trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL.

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Theo đó, HAGL dự kiến nâng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Cùng với đó, HAGL giảm số vốn bổ sung cho CTCP Gia súc Lơ Pang xuống 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). 

Ngoài ra, công ty vẫn dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 4.574 tỷ đồng. Trong đó mảng cây ăn trái mang lại doanh thu 2.277 tỷ đồng, mảng chăn nuôi mang lại doanh thu 1.620 tỷ đồng và mảng phụ trợ mang lại doanh thu 677 tỷ đồng, lần lượt chiếm tỷ lệ 50%, 35% và 15% trong tổng doanh thu.

Năm 2022, HAGL đã tiêu thụ 292.847 con heo thịt và 281.275 tấn trái cây, trong đó chuối xuất khẩu đạt 160.520 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 120.755 tấn.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.181 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số lợi nhuận này lần đầu tiên trong 8 năm từ 2015 đến nay đưa HAGL quay lại câu lạc bộ các doanh nghiệp lãi trên nghìn tỷ.

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu ở mức hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, lần lượt tăng 130% về doanh thu và gấp 8,8 lần về lợi nhuận so với năm 2021.

Với kết quả trên, tập đoàn đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tin Cùng Chuyên Mục