HoREA kiến nghị tiếp tục cho người dân vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Giang Phạm

HoREA nhận định việc Ngân hàng nhà nước không cho phép các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội dẫn đến các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội bị thiệt thòi.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi cho các đối tượng vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội.

Kiến nghị của HoREA xuất phát từ việc quy định mới tại Thông tư số 20 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định, có hiệu lực từ ngày 20/1/2022.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 20 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư 25 chỉ còn quy định hai đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100, còn đối tượng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày 20/1 tới sẽ không được vay vốn tín dụng ưu đãi tại tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định nữa. Thay vào đó, những người này chỉ còn được vay vốn ưu đãi để "xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở".

Ngoài ra, nếu hộ gia đình, cá nhân mua, thuê mua nhà ở xã hội thì chỉ được vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội, nhưng phải thực hiện gửi tiết kiệm.

HoREA kiến nghị tiếp tục cho người dân vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội - Ảnh 1

HoREA nhận định việc Ngân hàng nhà nước không cho phép các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội dẫn đến các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội bị thiệt thòi.

Đơn vị này dẫn chứng thực tiễn hơn 15 năm qua chứng minh, các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định đã thực hiện tốt việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở, kể cả việc thực hiện gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2013 - 2016. Qua tổng kết, từ 1 đồng cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước thì ngân hàng thương mại huy động thêm được 33 đồng vốn của xã hội.

HoREA kiến nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định, để đảm bảo quy định trên thống nhất và phù hợp với các quy định của nghị định 100, nghị định 49 và Luật nhà ở 2014.

Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Thông tư 20 như sau: Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Ngoài ra, đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới, hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Tin Cùng Chuyên Mục