Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Tuấn Dũng

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lạng Giang đã và đang tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu sớm về đích NTM, chính quyền và nhân dân huyện đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, với trọng tâm là tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, chất lượng và môi trường sống cho người dân.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Tháng 10/2021, UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức làm việc với UBND các xã xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 để tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phấn đấu về đích trong năm 2022. UBND huyện đã chỉ đạo các xã tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực thường xuyên đi kiểm tra cơ sở định kỳ hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Để hỗ trợ thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao năm 2022, UBND huyện Lạng Giang đã ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 25/04/2022 về việc cấp kinh phí cho UBND các xã, theo đó ngân sách huyện hỗ trợ thôn thực hiện thôn NTM kiểu mẫu là 200 triệu đồng/thôn; Xã thực hiện xã NTM nâng cao là 2 tỷ đồng/xã. Ngân sách tỉnh hỗ trợ xã thực hiện xã NTM nâng cao là 1 tỷ đồng/xã.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ban hành trong tháng 3/2022, UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng tiêu chí để điều chỉnh kế hoạch chi tiết phù hợp với các yêu cầu của Bộ tiêu chí mới. Đối với các xã NTM nâng cao: Quang Thịnh, Nghĩa Hoà, Đại Lâm, Tân Hưng, hiện đang tập trung triển khai các hạng mục công trình (92/95 hạng mục), tiến độ thực hiện đạt trên 80%, dự kiến phấn đấu hoàn thành và trình tỉnh thẩm định công nhận trong tháng 10/2022. Đối với 19 thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2022, đến nay các thôn hoàn thành bình quân 4 - 5 tiêu chí/thôn. Dự kiến trình thẩm định công nhận trong tháng 11/2022.

Quyết liệt, tập trung cao hơn!

Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh một số thành công nhất định, huyện Lạng Giang còn vướng phải một số khó khăn nhất định như: Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều tiêu chí mới khó hơn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc tập trung cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, công tác triển khai phương án thực hiện thôn NTM kiểu mẫu ở một số thôn còn chậm, một số chỉ tiêu, tiêu chí các thôn rà soát đánh giá hoàn thành vẫn còn ở mức sàn;

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2

Công tác tuyên truyền, triển khai phương án thực hiện thôn NTM kiểu mẫu còn gặp nhiều khó khăn do người dân chưa tích cực tham gia các nội dung trong phương án. Nhận thức của người dân về vấn đề môi trường, chất lượng cuộc sống nông thôn có chuyển biến nhưng chưa hình thành ý thức tự giác, thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tiêu chí trong nhóm kinh tế tổ chức sản xuất cũng như nhóm tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các đoàn thể và trực tiếp là của các gia đình, cá nhân… Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến tình hình KT - XH của huyện và thu nhập của người dân trên địa bàn. Vì vậy, việc huy động nguồn lực từ phía nhân dân tham gia xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức được những khó khăn đó, với quyết tâm về đích NTM đúng lộ trình, Đảng bộ, chính quyền huyện Lạng Giang xác định phải tập trung cao công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay; Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhằm huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân. Bên cạnh đó, huyện chủ trương bám sát các tiêu chí, tổ chức đánh giá thực trạng, xây dựng lộ trình cụ thể, sát thực tế, thực hiện bài bản, quyết liệt và khơi dậy phát huy được sức dân một cách cao nhất, đảm bảo phát triển hài hòa giữa 3 vấn đề “kinh tế, xã hội và môi trường”;

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3

Huyện cũng tập trung phát huy vai trò của Tiểu Ban quản lý xây dựng NTM các thôn, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trong việc thực hiện nhiệm vụ, vận động và hướng dẫn người dân, các hộ gia đình thực hiện các nội dung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Song song với đó là phát động các phong trào thi đua trong xây dựng NTM để người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, Lạng Giang cần hướng tới đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của các doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết”. Trong đó, việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có sự giám sát của cộng đồng theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng thụ”.

Một giải pháp quan trọng nữa đó là UBND các xã phải khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao; Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn tại các thôn; Hàng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện; Phấn đấu hoàn thành công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao năm 2022 theo lộ trình đã đề ra. Đặc biệt, các thành viên Ban chỉ đạo huyện cần thường xuyên kiểm tra, bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã theo phân công phụ trách. Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới xây dựng huyện NTM nâng cao…

 

Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng NTM, cùng sự hỗ trợ của các Sở, ban ngành tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Lạng Giang đang tiếp tục chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau về đích NTM đúng lộ trình, xây dựng quê hương Lạng Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin Cùng Chuyên Mục