Khai sai thuế, Quốc tế Sơn Hà (SHI) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,7 tỷ đồng; lãi ròng bán niên "bốc hơi" 26% sau soát xét

Giang Phạm

Theo báo cáo tài chính sau soát xét, lợi nhuận ròng SHI đạt 13,7 tỷ đồng, thấp hơn gần 5 tỷ đồng, tương đương giảm 26% so với báo cáo tài chính tự lập.

SHI bị phạt và truy thu thuế hơn 1,7 tỷ đồng

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã ck: SHI) vừ công bố nhận được quyết định của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.

Theo kết quả thanh tra cho thấy, SHI đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định. Do đó, Công ty bị xử phạt hành chính số tiền gần 275 triệu đồng.

Để khắc phục hậu quả, SHI bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,37 tỷ đồng, trong đó bao gồm 1,344 tỷ đồng là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 và 29,14 triệu đồng tiền thuế giá trị giá tăng năm 2022.

Bên cạnh đó, SHI phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế gần 62 triệu đồng bao gồm tiền chập nộp tiền thuế giá trị gia tăng 2,69 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 58,8 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế của SHI là hơn 1,7 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/08/2023.

Lợi nhuận ròng bán niên 2023 của SHI giảm 26% sau soát xét 

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023 sau soát xét, Công ty Quốc tế Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.761 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. 

Khai sai thuế, Quốc tế Sơn Hà (SHI) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,7 tỷ đồng; lãi ròng bán niên "bốc hơi" 26% sau soát xét - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán tăng mạnh 29,2% lên mức 4.345 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2 lần lên 43 tỷ đồng, so với báo cáo tài chính tự lập trước đó con số này tăng 8,33%, chủ yếu do tính lại lãi dự thu theo hợp đồng. Cùng lúc đó, chi phí tài chính cũng tăng cao lên mức 185,2 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. 

Dù kiểm soát tốt nhiều loại chi phí như chi phí bán hàng giảm 23,6% còn 132,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỷ đồng lùi về 84,5 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của SHI ghi nhận tại 34,5 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng đạt 13,7 tỷ đồng, thấp hơn gần 5 tỷ đồng, tương đương 26% so với báo cáo tài chính tự lập. So với cùng kỳ năm ngoái lãi 38,7 tỷ đồng, lãi ròng nửa đầu năm 2023 giảm 64%.  

Công ty cho biết nguyên nhân từ việc điều chỉnh tăng khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 121,3% so với cùng kỳ lên 20,1 tỷ đồng, do kiểm toán hoàn nhập lại bút toán xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp đã tính thừa của năm trước và sẽ hồi tố sau khi có quyết định quyết toán thuế.

Bên cạnh lợi nhuận giảm, SHI cũng ghi nhận dòng tiền hoạt động đầu tư âm 263,8 tỷ đồng, trong khi ở cùng thời điểm nửa đầu năm ngoái, SHI âm 289,9 tỷ đồng. Nguyên nhân khoản âm này do công ty chi việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, đồng thời chi khoản lớn cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. 

Khai sai thuế, Quốc tế Sơn Hà (SHI) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,7 tỷ đồng; lãi ròng bán niên "bốc hơi" 26% sau soát xét - Ảnh 2

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của SHI ghi nhận 3.795,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với hồi đầu năm. Nợ ngắn hạn vay của các ngân hàng thương mại như BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB Bank chiếm 50% tổng nợ của Sơn Hà.

Tổng tài sản của SHI tính cuối quý II/2023 đạt 7.170 tỷ đồng, giảm 2% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản của SHI có điểm đáng chú ý, đó là sự sụt giảm mạnh của tiền và các khoản tương đương tiền. Mức độ sụt giảm này lên tới 68,5%, lùi về 57,8 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của SHI tăng 20 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên mức 1.981,2 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 65,8 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục