Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC) bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Đoàn Chi

Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (mã SQC - UPCoM) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, địa chỉ tại Lô B6, Đường số 5, KCN Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX các tài liệu bao gồm BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, Nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) số 0807/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 08/7/2022 về việc tìm kiếm phương án kinh doanh, Nghị quyết HĐQT số 0510/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 05/10/2022 về việc tạm ngưng việc hợp tác đầu tư nhà xưởng cho thuê.

Nghị quyết HĐQT số 1503/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 15/3/2023 về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0505/NQ-HĐQT.SQC ngày 05/5/2023 về việc thống nhất nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0909/NQ-HĐQT.SQC.23 ngày 09/9/2023 về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2024.

Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn được thành lập ngày 11/12/2006, ngành nghề kinh doanh chủ yếu khai thác, chế biến, mua bán quặng titan và các sản phẩm hậu titan; gia công chế tạo mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai thác khoáng sản; sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng…

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ghi nhận lỗ thêm 57,28 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 185,79 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, doanh nghiệp đang ghi nhận lỗ luỹ kế 179,28 tỷ đồng, bằng 16,3% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng).

Tin Cùng Chuyên Mục