Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa trao quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.