Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấn chỉnh công ty chứng khoán, yêu cầu tất toán tiền huy động/hợp tác tiền gửi với nhà đầu tư trước ngày 30/06/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấn chỉnh công ty chứng khoán, yêu cầu tất toán tiền huy động/hợp tác tiền gửi với nhà đầu tư trước ngày 30/06/2024

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định, không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng Công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa trao quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.