Do vi phạm công bố thông tin, Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE) bị phạt 85 triệu đồng

Linh Anh

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong mảng kiến trúc và khai thác dự án dầu khí.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Dầu khí (mã CK: PVE) do không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Cụ thể, PVE đã không công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2022, Báo cáo tài chính bán niên soát xét riêng và hợp nhất năm 2022, cũng như Báo cáo tài chính quý IV/2022. Mặt khác, PVE cũng không công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, cả năm 2021 và Báo cáo thường niên 2021.

Bên cạnh đó, PVE còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với quyết định của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công bố không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II,III/2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022; thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 và thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022.

Tổng số tiền phạt PVE phải nộp cho hai hành vi trên là 85 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, Tổng công ty tư Vấn thiết kế Dầu khí là doanh nghiệp kinh doanh thiên về hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán); khai thác hoạt động các dự án dầu khí, các dự án xây dựng khác… Vốn điều lệ của công ty là 250 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục