Chủ tịch Ngân hàng VDB giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thành Trung

Trước đó, ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VDB từ tháng 10/2019 và được tái bổ nhiệm vào tháng 12/2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 01/02, Bộ Tài chính đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo quyết định, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Lương Hải Sinh sinh ngày 1975 tại Thái Nguyên, có trình độ thạc sỹ kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sỹ quốc tế - Đại học Sunderland (Anh). Ông Sinh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VDB từ tháng 10/2019 và được tái bổ nhiệm vào tháng 12/2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 9/1, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch là người đứng đầu Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Tin Cùng Chuyên Mục