Khu công nghiệp tại Long An được 'rót' tổng vốn đầu tư hơn 1.443 tỷ đồng

Phi Vũ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng. Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát.

Dự án Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng được thực hiện tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất dự án 112,8ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.443,1 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 268,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày 11/3/2024 đến ngày 28/11/2055.

Khu công nghiệp tại Long An được 'rót' tổng vốn đầu tư hơn 1.443 tỷ đồng - Ảnh 1

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Long An và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Long An; phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng đã được phê duyệt; đảm bảo vị trí, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Tin Cùng Chuyên Mục