Kinh doanh giảm sút, cổ đông của Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) sắp được nhận 75 tỷ đồng tiền cổ tức đợt 2/2022

An An

Dự kiến cổ đông của HNF sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 26/12/2023. 

Tiếp tục dự chi 75 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2

Mới đây, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã ck: HNF) vừa ra thông báo ngày 8/12 tới là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng/đơn vị.

Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến doanh nghiệp HNF cần chi 75 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Cổ đông của HNF dự kiến sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 26/12/2023. 

Đáng nói, ngày 11/12 tới, Thực phẩm Hữu Nghị cũng dự kiến chi 75 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 25%.

Như vậy, trong chưa đầy 1 tháng, HNF sẽ chi 150 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 với tổng tỷ lệ 50%, qua đó Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Lãi sau thuế 9 tháng "hụt" 69% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023, HNF ghi nhận doanh thu thuần đạt 540 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của HNF
Kết quả kinh doanh quý III/2023 của HNF

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ từ 382,3 tỷ đồng ở quý III/2022 về 360 tỷ đồng, tương đương mức giảm 5,8%. Lợi nhuận gộp bán hàng lùi về mức 179,4 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ. 

Trong khi đó, các loại chi phí bán hàng, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều điều chỉnh tăng. Đáng chú ý là chi phí bán hàng tăng vọt lên mức 129 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ.

Khấu trừ giá vốn, chi phí, HNF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,8 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Công ty cho biết do ảnh hưởng khó khăn chung từ nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước dẫn đến chi phí bán hàng và các chi phí khác tăng hơn so cùng kỳ, đây là yếu tố làm giảm lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HNF ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.228 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 24,2% về 10 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay, giảm 32,8% về 8,4 tỷ đồng. Lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ không ghi nhận trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 87,3 triệu đồng. 

Kinh doanh giảm sút, cổ đông của Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) sắp được nhận 75 tỷ đồng tiền cổ tức đợt 2/2022 - Ảnh 1

Lãi trước thuế giảm 68% còn 31,9 tỷ đồng; lãi sau thuế của HNF đạt 27,3 tỷ đồng, giảm 69% so với con số 90,3 tỷ đồng năm 2022. 

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, HNF thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tại thời điểm ngày 30/09/2023, tổng tài sản của HNF đạt hơn 1.946 tỷ đồng, giảm gần 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền tăng 73% lên hơn 57 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 21,5%, còn hơn 123,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,9% lên mức 455,4 tỷ đồng. Khoản phải thu dài hạn lùi về còn hơn 629,4 triệu đồng, trong khi hồi đầu năm ghi nhận tại 121 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nợ, tính đến hết quý III/2023, tổng nợ vay chiếm 42% tổng cộng nguồn vốn, ở mức 826,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 472,4 tỷ đồng, giảm 16% và nợ vay dài hạn hơn 354 tỷ đồng, giảm 6,8% so với thời điểm đầu năm.

Kết phiên 27/11, giá cổ phiếu HNF giao dịch quanh vùng thị giá 24.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 40% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục