Lịch chốt quyền cổ tức tuần 30/10-3/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Mai Chi

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 30/10-3/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Theo thống kê, có 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 30/10– 3/11. Trong đó, 8 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 30/10-3/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30% - Ảnh 1

Ngày 31/10 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 của CTCP Pin Hà Nội (Habaco, mã: PHN) với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10. Ngày thanh toán dự kiến 6/11. Với hơn 7,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 22 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

Được biết, Pin Hà Nội là doanh nghiệp "chịu chi" cổ tức bằng tiền. Kể từ khi niêm yết 2019 đến nay, không năm nào Habaco quên chia cổ tức “đậm” cho cổ đông với tỷ lệ từ 20% đến 37% bằng tiền. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Pin Hà Nội tiếp tục thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 30%.

CTCP Nam Việt (mã ANV) cho biết ngày 31/10 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức. Nam Việt sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Như vậy, với hơn 133 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nam Việt sẽ phải chi tương ứng hơn 133 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/12/2023.

Tổng CTCP Thép Việt Nam - VNSteel (mã TVN) sẽ thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 300 đồng vào ngày 23/11. Với 678 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng công ty sẽ chi hơn 203 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/10.

Ngày 1/11 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC) với tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp) và ngày thanh toán là 15/11. Với 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi 3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Hiện tại, Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (Mã: IDC) là cổ đông lớn nhất của INC với tỷ lệ 70,4% vốn điều lệ và do đó sẽ nhận về 2,1 tỷ đồng.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (Bảo hiểm Agribank - mã ABI) chốt ngày 3/11 là ngày giao dịch không hưởng quyển để nhận cổ tức tỷ lệ 41,34% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 20,83 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 41,34%, tương đương cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.134 cổ phiếu mới.

Đối với cổ tức chia bằng tiền mặt, ngày dự kiến chi trả cổ tức là 28/11, cổ đông sẽ nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với gần 51,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi gần 51,6 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

 

Tin Cùng Chuyên Mục