Lỗ lũy kế, cổ phiếu HVX của Công ty Xi măng Vicem Hải Vân bị đưa vào diện cảnh báo

Giang Phạm

Nguyên nhân cổ phiếu HVX vào diện cảnh báo bởi vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 ghi nhận khoản lỗ 60,73 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo. 

Ngày 18/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra thông báo về việc đưa cổ phiếu HVX của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/3 theo quyết định số 122/QĐ SGD HCM ngày 15/3.

Theo quyết định, nguyên nhân cổ phiếu HVX vào diện cảnh báo bởi vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 ghi nhận khoản lỗ 60,73 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo. 

Về tình hình kinh doanh, Vicem Hải Vân ghi nhận kết quả không mấy tích cực trong năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần đạt 511 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 24,4%, xuống 537 tỷ đồng. 

HVX kinh doanh dưới giá vốn khi lỗ gộp gần 26 tỷ đồng. Ngoài việc kinh doanh dưới giá vốn, các chi phí của Vicem Hải Vân cũng tăng đáng kể trong năm tài chính 2023. Sau khi trừ thêm chi phí, Công ty lỗ sau thuế hơn 64 tỷ đồng, trong khi năm 2022 HVX lãi gần 2 tỷ đồng. 

Giải thích cho kết quả thua lỗ trên, HVX cho biết giá vốn trong năm tăng cao do trích khấu hao trạm trung chuyển tại Quy Nhơn. Ngoài ra, chi phí quản lý tăng do trích dự phòng nợ phải thu khó đòi; chi phí khác cũng tăng lên do tiền thuế giá trị gia tăng xi măng xuất khẩu không được khấu trừ. 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vicem Hải Vân là 686 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 107 tỷ đồng, giảm 15,7%.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 316,4 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 312 tỷ đồng, chiếm hơn 98,4% nợ phải trả của Vicem Hải Vân. 

Đáng chú ý, Vicem Hải Vân có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên đến 126 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HVX giao dịch quanh mức 2.900 đồng/đơn vị. 

Tin Cùng Chuyên Mục