Lỗ lũy kế của Y tế Việt Nhật nửa đầu năm 2023 giảm nhẹ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC

Linh An

HOSE quyết định như trên là bởi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2023 của JVC là âm 1.080,95 tỷ đồng, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) mới thông báo sẽ giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã ck: JVC) theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.

Đơn vị này cho biết, nguyên nhân HOSE quyết định như trên là bởi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2023 của JVC là âm 1.080,95 tỷ đồng, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Lỗ lũy kế của Y tế Việt Nhật nửa đầu năm 2023 giảm nhẹ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC - Ảnh 1

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023, trong nửa đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 32%, đạt 252 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, kinh doanh vật tư tiêu hao và kinh doanh dịch vụ liên kết so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ lũy kế của Y tế Việt Nhật nửa đầu năm 2023 giảm nhẹ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC - Ảnh 2

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ tăng 57,32%, lên 17,5 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính giảm 39,77% chỉ còn hơn 2 tỷ đồng do Công ty linh động trong việc sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Cùng với đó, trong kỳ bán niên năm 2023 cũng không phát sinh chi phí dự phòng tổn thất vào công ty con.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 21%, về mức 18,4 tỷ đồng do công ty cắt giảm các chi phí không cần thiết và ghi nhận giảm dự phòng các khoản phải thu đã trích lập trước đó. Đặc biệt, lợi nhuận khác doanh nghiệp từ lỗ hơn 5,6 tỷ đồng sang có lãi 2,08 tỷ đồng đến từ hoạt động thanh lý tài sản đối với các tài sản gần như không còn giá trị còn lại.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của JVC ghi nhận từ lỗ 24,1 tỷ đồng trong quý II/2022 sang có lãi hơn 19 tỷ đồng trong quý II năm nay.

Với số lãi trên, lỗ luỹ kế đến cuối quý của JVC giảm nhẹ từ 1.099,98 tỷ đồng xuống còn 1.080,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của JVC ghi nhận tại 637,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức 171,7 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 168,6 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục