Một công ty con của PV Power (POW) có vốn nghìn tỷ muốn niêm yết 235,2 triệu cổ phiếu trên HoSE

Giang Phạm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Thủy điện Hủa Na (HNA) - công ty con của PV Power.

Đăng ký niêm yết hơn 235 triệu cổ phiếu trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu hơn 235,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na (mã ck: HNA).

Hiện tại cổ phiếu HNA đang được niêm yết trên sàn UPCoM do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quản lý.

Vào tháng 7/2023, Hội đồng Quản trị Thuỷ điện Hủa Na đã thông qua nghị quyết về việc triển khai niêm yết cổ phiếu HNA trên sàn HNX. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, doanh nghiệp này thay đổi và công bố quyết định chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE.

Thủy điện Hủa Na được thành lập vào tháng 5/2007 bởi 2 cổ đông sáng lập là Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với số vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng.

Ngày 20/6/2020, Thủy điện Hủa Na tăng vốn lần 9, tăng vốn điều lệ của công ty lên hơn 2.352 tỷ đồng.

Một công ty con của PV Power (POW) có vốn nghìn tỷ muốn niêm yết 235,2 triệu cổ phiếu trên HoSE - Ảnh 1

Nhưng tính đến ngày 30/6/2023, cơ cấu cổ đông của Thủy điện Hủa Na đã có sự thay đổi khá lớn.

Cụ thể, cổ đông của Thủy điện Hủa Na bao gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power, mã POW) sở hữu 80,72% vốn điều lệ; Tiếp đến là ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á sở hữu 4,91% vốn điều lệ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội sở hữu 4,46% vốn điều lệ; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu 3,71% vốn điều lệ; còn lại 6,2% vốn điều lệ thuộc về cổ đông khác.

Lợi nhuận sau thuế giảm 67% so với cùng kỳ

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo soát xét bán niên 2023, nửa đầu năm nay, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu đạt 285,44 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ.

Một công ty con của PV Power (POW) có vốn nghìn tỷ muốn niêm yết 235,2 triệu cổ phiếu trên HoSE - Ảnh 2

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 62,5% so với cùng kỳ xuống 74,77 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ lên 11,48 tỷ đồng. 

Ngoài ra, chi phí tài chính giảm 43,6% về 22,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 3 tỷ đồng lên 13,9 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của HNA đạt 46,8 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Thủy điện Hủa Na đặt kế hoạch tổng doanh thu 733,47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 153,31 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2023, Công ty mới hoàn thành 30,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Thủy điện Hủa Na giảm 5,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 204 tỷ đồng, về 3.736,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 367,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản; tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 3.088,6 tỷ đồng, chiếm 82,7% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả ghi nhận cuối quý II là 581,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 438,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 3.154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 666,9 tỷ đồng, giảm so với con số 928,1 tỷ đồng ở đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục