Năm 2021, Việt Nam xuất siêu đạt 4 tỷ USD

Giang Phạm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm đạt 668,5 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19%; nhập khẩu tăng 26,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa năm 2021 đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, chiếm 73,6%.

Trong cả năm qua, có 8 mặt hàng là quân "át chủ bài" đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%. Trong đó, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, tiếp đến là điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; hàng dệt may; giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép; cuối cùng là phương tiện vận tải và phụ tùng.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm chủ đạo với 89,2%; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,1%, nhóm hàng thủy sản chiếm 2,6%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,1%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 95,6 tỷ USD; tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, về nhập khẩu, tháng 12/2021 ước đạt 32 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. 

Tính chung năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 21,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%. 

Có 6 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính, linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại và linh kiện, vải; chất dẻo và sắt thép.

Trung Quốc dẫn đầu danh sách thị trường nhập khẩu của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với con số 34,2 tỷ USD của Hàn Quốc.

Tin Cùng Chuyên Mục