Ngân hàng Bản Việt bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Ngày 26/8, Ngân hàng Bản Việt (Mã CK: BVB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời được thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt cũng đã trình cổ đông thông qua danh sách 2 ứng cử viên bổ sung HĐQT và Ban KS là ông Phạm Quang Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và nhận được đa số phiếu tán thành.

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị của BVB hiện gồm có ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Vương Công Đức, ông Phạm Quang Khánh và ông Ngô Quang Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát của BVB gồm Bà Phan Thị Hồng Lan, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Cũng tại đại hội, một nội dung quan trọng khác đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành, đó là phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa năm 2020 và quý I/2021 là gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng chính kế hoạch nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt trong thời gian tới.

Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Bản Việt vừa diễn ra. 
Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Bản Việt vừa diễn ra. 

Mặc dù là một ngân hàng thuộc nhóm các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, nhưng trong thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt đã nỗ lực và tạo được những dấu ấn rõ nét trên thị trường tài chính: là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng eKYC trong việc triển khai mở tài khoản thanh toán trực tuyến, sạch nợ xấu tại VAMC, chính thức giao dịch trên sàn UpCom với mã chứng khoán BVB, được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận tăng thêm 17 điểm giao dịch năm 2020.

Dự kiến huy động từ tổ chức kinh tế, cư dân và dư nợ tín dụng 8 tháng tăng lần lượt là 6% và 9% so với đầu năm. Những thành công này minh chứng cho định hướng đúng đắn của HĐQT cũng như ban lãnh đạo ngân hàng với trọng tâm “tăng trưởng - bền vững - chất lượng”.

Giai đoạn chiến lược tiếp theo 2021-2023, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục bám sát định hướng là trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và SME là trung tâm. Nhằm phù hợp với tình hình thực tế, ngân hàng Bản Việt cụ thể hóa chiến lược bằng những mục tiêu và kế hoạch triển khai ngắn hơn trong phân nhóm Khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kênh phân phối thích hợp. Đặc biệt, ngân hàng sẽ xây dựng các cách thức quản lý rủi ro và vận hành để vừa gắn với mục tiêu an toàn, vừa phát triển được kinh doanh đúng phân khúc.

Song song với đó, nhờ những diễn biến tích cực của thị trường và quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, Ngân hàng Bản Việt xây dựng chiến lược riêng trong chuyển đổi số, phù hợp với đặc điểm của ngân hàng. Xuất phát điểm từ những thay đổi trong quy trình vận hành nội bộ và tận dụng công nghệ để mang lại hiệu suất cao hơn. Các sản phẩm, tiện ích số sẽ được nâng cấp có lộ trình để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc hợp tác với hệ sinh thái fintech sẽ được thắt chặt khăng khít hơn nhằm mang lại lợi ích tốt hơn nữa cho khách hàng.

Tin Cùng Chuyên Mục