Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.500 tỷ đồng

Giang Phạm

Vốn điều lệ của VIB tăng thêm tối đa 5.545 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo chấp thuận việc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB, mã CK: VIB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545 tỷ đồng. 

Quá trình tăng vốn điều lệ của VIB này sẽ được thực hiện thông qua hai đợt, đợt đầu là phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 5.436 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương 35% vốn điều lệ. 

Đợt hai, VIB dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên trị giá 109 tỷ đồng, tương đương 0,7% vốn điều lệ. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên 2022.

Sau khi hoàn tất những thương vụ trên, dự kiến vốn điều lệ VIB sẽ nâng lên trên 21.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hồi giữa tháng 3 vừa qua, VIB đặt mục tiêu năm 2022, kế hoạch lợi nhuận nhà băng đạt mức 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước.

Bên cạnh đó, lợi nhuận tăng trưởng kép của VIB mục tiêu đạt tối thiểu 30%/năm cho giai đoạn 2022 - 2026, nền tảng khách hàng sẽ được mở rộng gần gấp 3 lần. Tỷ lệ nợ xấu năm nay dự kiến dưới 3%.

Riêng năm 2022, các chỉ tiêu tăng trưởng chính về tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn và lợi nhuận trước thuế được VIB dự kiến tăng từ 30% trở lên, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục