Ngân hàng Quốc tế (VIB) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt

Cát Chi

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/1, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 21/2/2024.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã CK: VIB) cho biết, ngày 22/1 tới sẽ chốt quyền để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng và với hơn 2.536,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIB sẽ phải chi tương ứng 1.522 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/1, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 21/2/2024.

Phương án chia cổ tức trên đã được VIB thực hiện lấy ý kiến để thông qua trong những ngày cuối cùng của năm 2023.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý III/2023 của VIB lợi nhuận sau thuế trong 3 quý đầu năm là 6.614 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng là 7.133 tỷ đồng.

Theo quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập tối thiểu 15% nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm cho các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (bao gồm 5% cho quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ và 10% cho quỹ dự phòng tài chính), số tiền trích lập các quỹ tính trên lợi nhuận 3 quý đầu năm 2023 là 992 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 6.141 tỷ đồng, do đó VIB có thể sử dụng một phần số tiền này để thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt trên vốn điều lệ là 6% và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn về vốn và thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, theo mô hình tài chính và dự báo khả thi, VIB dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 là 8.640 tỷ đồng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 dự kiến đạt 9.159 tỷ đồng.

Theo quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu số tiền tối thiểu tính trên lợi nhuận cả năm 2023 là 1.296 tỷ đồng. Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 7.863 tỷ đồng, tăng thêm 1.722 tỷ đồng so với số liệu tại thời điểm 30/9/2023. Do đó, VIB có thể chủ động thực hiện việc tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 6% mà vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới nguồn vốn chủ sở hữu và tiếp tục đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn, nguyên tắc kế toán theo quy định.

Đồng thời, VIB cho rằng việc thực hiện chia cổ tức tiền mặt, trong đó có tạm ứng cổ tức của năm tài chính trước liền kề vào quý I hàng năm, thể hiện sự nhất quán trong chính sách chi trả cổ tức của Ngân hàng và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tin Cùng Chuyên Mục