Người nhà lãnh đạo Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) bị phạt gần nửa tỷ đồng do giao dịch chứng khoán không báo cáo

An Chi

Về hình thức xử phạt chính, bà Tú bị phạt tiền hơn 431 triệu đồng theo quy định. Ngoài ra, bà còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng, từ ngày 27/10/2023.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 27/10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Khả Tú (địa chỉ: 1578 KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Cụ thể, bà Tú đã có hành vi vi phạm hành chính do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với những giao dịch gồm:

Mua 1,847 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 18/5/2021-24/5/2021 (tương ứng với 18,47 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR);

Mua 100 nghìn cổ phiếu TAR và bán 30 nghìn cổ phiếu TAR từ ngày 08/7/2021 đến ngày 13/7/2021 (tương ứng với 1,3 tỷ đồng);

Bán 1,917 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 13/8/2021 đến ngày 18/8/2021 (tương ứng với 19,17 tỷ đồng);

Bán 191,7 nghìn cổ phiếu TAR trong ngày 06/9/2021 (tương ứng với 1,917.tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Tú còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng, từ ngày 27/10/2023.

Về hình thức xử phạt chính, bà Tú bị phạt tiền hơn 431 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tin Cùng Chuyên Mục