Người tham gia đấu giá đất ở Hà Nội phải nộp trước 20% giá khởi điểm

Bảo Hân

Đây là quy định mới được nêu ra trong Quyết định số 24/2022 có hiệu lực từ ngày 13/6/2022 mà UBND TP Hà Nội mới ban hành.

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 24 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020 ngày 18/11/2020 của UBND TP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kể từ ngày 13/6/2022 khi Quyết định 24 có hiệu lực, điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, sẽ bổ sung thêm yêu cầu người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá đất ở Hà Nội phải nộp trước 20% giá khởi điểm
Người tham gia đấu giá đất ở Hà Nội phải nộp trước 20% giá khởi điểm

Theo quy định trên, việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện thông qua các hình thức nộp tiền đặt trước trực tiếp tại đơn vị thực hiện cuộc đấu giá hoặc vào tài khoản của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại đơn vị thực hiện cuộc đấu giá hoặc qua thư điện tử hoặc qua thư bảo đảm.

Ngoài ra, Quyết định mới cũng yêu cầu trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng quy định trên, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan Thuế có văn bản gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường về việc người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thời hạn quy định sau khi có văn bản của cơ quan Thuế về việc người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Quyết định số 24 cũng quy định rõ hơn về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất doUBND xã, phường, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 27/2020.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm.

Còn đối với đất bãi bồi ven sông, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, mục đích sử dụng đất xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Tin Cùng Chuyên Mục