Nợ xấu tăng mạnh, Vietcombank (VCB) lại giảm trích lập dự phòng

Quỳnh Chi

Chất lượng tín dụng lại đi xuống khi nợ xấu tăng lên 27% so với đầu năm, lên 9.942 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối quý 1 tăng từ 0,68% lên mức 0,85%.

Giảm dự phòng, lợi nhuận tăng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã CK: VCB) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với mảng hoạt động chính là thu nhập lãi thuần tăng 18,6% so với cùng kỳ, đạt 14.203 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 30 tỷ đồng, tăng 81% trong khi lãi từ hoạt động khác cũng tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ lên mức 1.083 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng mạnh, Vietcombank (VCB) lại giảm trích lập dự phòng - Ảnh 1

Trong quý 1, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12% so với cùng kỳ, đạt mức 1.706 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng tăng 61% lên mức 40 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý đầu năm giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 1.456 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của Vietcombank đạt 18.517 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng nhanh hơn với mức 17% so với cùng kỳ, đạt 5.274 tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân viên tăng 21% lên 2.828 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động quản lý tang 16% lên 1.496 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt mức 13.243 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 1/2023 của VCB đã giảm 11% so với cùng kỳ, xuống còn 2.022 tỷ đồng. Kết quả, nhà băng này lãi trước thuế 11.221 tỷ đồng trong quý đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.992 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nợ xấu tăng nhanh

Thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản Vietcombank đạt 1.846.431 tỷ đồng,  tăng nhẹ 1,8% so với đầu năm.  Tiền gửi tại NHNN tăng 50% so với đầu năm đạt mức 139.257 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng nhẹ 2% lên 1.142.187 tỷ. Tài sản có khác giảm 53% xuống mức 28.402 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng lại đi xuống khi nợ xấu tăng lên 27% so với đầu năm, lên 9.942 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối quý 1 tăng từ 0,68% lên mức 0,85%.

Trong cơ cấu nợ theo nhóm, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh gấp 6 lần so với đầu năm lên 2.524 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) cũng tăng 25% lên 980 tỷ đồng. Ngược lại, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm nhẹ 3% xuống mức 6.439 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1.2023
Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1.2023

Về nguồn vốn, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 9,8% so với đầu năm đạt mức 255.334 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng ghi nhận 1.281.488 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%. Các khoản nợ khác giảm 31% xuống mức 75.443 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục