NTK Tina Thu Nguyễn: "Phụ nữ hiện đại luôn phải đối mặt với những thử thách mới”

Lan Khuê

18:32 08/03/2019


“Tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp phương thức và cách thức quán xuyến gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại cũng đặt người phụ nữ trước những thử thách mới, đòi hỏi họ cần có những kỹ năng sống để ứng biến và tự giải quyết với mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống..."

BÌNH LUẬN

loading