PetroVietnam (PVN) sắp nhận được gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức từ Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Linh Anh

Dự kiến ngày 27/9/2023, cổ đông của BSR sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản.

BSR dự chi hơn 2.170 tỷ đồng tiền trả cổ tức

Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã ck: BSR) vừa thông báo ngày 23/8 tới là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 7%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng. Với hơn 3,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự tính BSR cần chi hơn 2.170 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến ngày 27/9/2023, cổ đông của BSR sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản.

Tính đến hết quý I/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam, mã ck: PVN) là cổ đông lớn nhất, sở hữu hơn 2,85 tỷ cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 92,1%. Như vậy, với đợt trả cổ tức này của BSR, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến nhận được gần 2.000 tỷ đồng.

Hoàn thành kế hoạch năm 2023 chỉ trong quý I/2023

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, BSR ghi nhận doanh thuần đạt 34.066 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn giảm nhẹ xuống 31.994 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn gần 2.072 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 127% so với cùng kỳ, lên gần 810 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng đột biến gấp 3,3 lần cùng kỳ, lên gần 639 tỷ đồng, chi phí lãi vay chiếm 113 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, kết quả BSR lãi ròng 1.621 tỷ đồng, giảm 30% so với quý đầu năm ngoái.

Năm 2023, BSR đạt mục tiêu doanh thu đạt 95.644 tỷ đồng, giảm 43%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.628 tỷ đồng, giảm 89% so với 2022.

Kế hoạch tài chính năm 2023 của BSR. Nguồn: BSR
Kế hoạch tài chính năm 2023 của BSR. Nguồn: BSR

Với kết quả đạt được trong quý I/2023, BSR thực hiện được 35,6% kế hoạch doanh thu và gần như hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ sau 3 tháng đầu năm.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của BSR đạt 72.321 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm.

Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 21.692 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19,3% xuống còn 13.361 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng giảm 35,6%, về mốc 10.829 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 558,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BSR tại thời điểm 31/3/2023 giảm 29% so với đầu năm, xuống mức 19.510 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính ở mức gần 5.656 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn.

Tin Cùng Chuyên Mục