PGBank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Thành Trung

Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 26/7. Tại đại hội, PGBank sẽ bầu bổ sung 2 thành viên độc lập HĐQT.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã: PGB) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ứng cử, đề cử, tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của PGBank là 3/6/2024.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2023, cổ đông PGBank đã bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 20/4 vừa qua, PGBank đã quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Lâm và bà Đinh Thị Huyền thanh sau khi 2 vị này nộp đơn từ nhiệm. HĐQT của PGB hiện còn Chủ tịch Phạm Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Đào Phong Trúc Đại và Thành viên Vương Phúc Chính.

Đồng thời, cổ đông PGBank cũng thông qua phương án chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chủ trương vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 10/2023. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của PGBank sẽ nâng lên 5.000 tỷ đồng.

PGBank lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục