Quảng Nam hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai khu đô thị

Quỳnh Chi

185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 tại thị xã Điện Bàn sẽ bị hủy.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 06 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Quyết định nêu rõ, hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất do UBND tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 (gồm 166 giấy chứng nhận) và Khu đô thị số 11 (gồm 19 giấy chứng nhận) thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Về lý do, công ty TNHH Chí Thành không giao nộp 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất theo Quyết định số 3096 ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Theo quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử; thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng, Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Kể từ ngày ban hành Quyết định này, 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất nêu không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

 Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Nguồn: Internet
 Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Nguồn: Internet

Theo tìm hiểu, khu đô thị số 6 có tổng diện tích 53,8ha được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất 1 lần vào ngày 19/9/2008. Vào thời điểm đó, Công ty TNHH Chí Thành công bố khoản tiền đầu tư vào Khu đô thị số 6 là 383,17 tỷ đồng và đã giải phóng mặt bằng được 43ha (UBND TX. Điện Bàn kiểm tra vào năm 2019).

Đến năm 2019, Công ty TNHH Chí Thành đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích hơn 26ha, gồm: 2 hồ điều tiết, sinh thái, san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, xây dựng khu căn hộ biệt thự cao cấp, khu vui chơi thể thao… với tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó vì nhiều lý do, Công ty TNHH Chí Thành không triển khai thi công, dự án bê trễ, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng Công ty TNHH Chí Thành vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 nên quyết định thu hồi một phần diện tích 22,45ha/53,8ha (diện tích còn lại sau thu hồi là 31,35ha).

Trong khi đó, Khu đô thị số 11 có diện tích 12,984ha cũng nằm tại phường Điện Ngọc được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất 1 lần cho Công ty TNHH Chí Thành tại quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 1/6/2006. Công ty TNHH Chí Thành cam kết đầu tư 65,89 tỷ đồng vào Khu đô thị số 11. Theo UBND TX. Điện Bàn, đến năm 2019 Công ty TNHH Chí Thành đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12ha, đầu tư xây dựng các hạng mục như san nền, bó vỉa, hệ thống thoát nước, trụ điện… với số tiền đầu tư 36 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, cả hai dự án Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tin Cùng Chuyên Mục