Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021

Trong số danh mục dự án phát triển nhà ở năm 2021, có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các dự án phát triển nhà ở năm 2021. Theo đó Quảng Nam sẽ phát triển 100 dự án với tổng diện tích đất trên 2.625 ha được chia thành 2 loại. 

Trong đó một loại là các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiếm 2.067,13 ha. Còn lại là các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiếm 558,10 ha. 

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021.
Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021.

Một số dự án quy mô lớn đáng chú ý như: Dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha; Dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha ... 

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh.

Đồng thời với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 theo ý kiến của HĐND tỉnh tại nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi phê duyệt. Lập, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, trong đó cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.

Tin Cùng Chuyên Mục