Sacombank (STB) đặt mục tiêu lợi nhuận 9.500 tỷ đồng năm 2023, tiếp tục không chia cổ tức

Túc Mạch

Giá cổ phiếu STB của Sacombank liên tục giảm trong bối cảnh ngân hàng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2023.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 tại TPHCM với nhiều nội dung quan trọng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 300 tỷ đồng trong năm 2023

Theo báo cáo của Sacombank, năm qua ngân hàng đạt 6.339 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch và tăng 44% so với năm 2021.

Tại thời điểm cuối năm, ngân hàng có tổng tài sản 592 nghìn tỷ đồng, vốn huy động 519 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng 439 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 13,6%, 11,8% và 13% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu 0,93%.

Về phía các công ty con của Sacombank:

- Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản - SBA lãi 371 tỷ đồng;

- Công ty cho thuê tài chính - SBL lãi 174 tỷ đồng;

- Công ty kiều hối - SBR lãi 5,7 tỷ đồng;

- Công ty vàng bạc đá quý SBJ doanh thu tăng 118%, lợi nhuận hiện còn -2,1 tỷ đồng;

- Sacombank Lào lỗ 0,56 triệu USD;

- Sacombank Campuchia thu nhập tăng trưởng tích cực, đặc biệt là thu dịch vụ, kết quả lãi 7,5 triệu USD.

Trong năm 2022, Sacombank thu hồi xử lý 15.886 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 12.010 tỷ đồng là các khoản thuộc đề án tái cơ cấu. Sacombank đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỷ đồng lãi dự thu được khoanh thuộc đề án và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

Tổng số dư dự phòng rủi ro đạt 22.742 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 131%, tăng 12,4%.

Sacombank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản tăng trưởng 11% so với đầu năm, lên mức 657.800 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 574,600 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 491,600 tỷ đồng, tăng 12%. HĐQT sẽ điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế được Sacombank đề ra cho năm 2023 là 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với kết quả năm 2022. 

Tiếp tục không chia cổ tức

Lợi nhuận trước thuế 2022 trên BCTC hợp nhất của Sacombank là 6.339 tỷ đồng. Lợi nhuận sử dụng để phân phối gần 4.705 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và trích các quỹ còn lại 3.741 tỷ đồng. Cộng với 8.930 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất giữ lại các năm trước, Sacombank còn 12.672 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế.

Sacombank (STB) đặt mục tiêu lợi nhuận 9.500 tỷ đồng năm 2023, tiếp tục không chia cổ tức - Ảnh 1

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Sacombank dự kiến trích 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% sau trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho quỹ dự phòng tài chính, 7% cho quỹ khen thưởng và 7% cho quỹ phúc lợi.

Thu hồi xử lý 15.886 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2022

Trong năm 2022, Sacombank trích đến 8.838 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,5 lần năm trước, nhưng Ngân hàng vẫn lãi trước thuế 6.339 tỷ đồng, tăng 44%.

So với kế hoạch 5,280 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Sacombank đã vượt 20% mục tiêu.

Tính đến cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của Sacombank mở rộng 14% so với đầu năm, lên mức 591.994 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 13% (438.627 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 6% (454.740 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm mạnh từ 1,47% xuống còn 0,98%.

Năm 2022, Sacombank thu hồi xử lý 15.886 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 12.010 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án, kéo giảm tỷ trọng trong tổng tài sản xuống còn 4.3%.

Đặc biệt, Sacombank đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỷ đồng lãi dự thu được khoanh thuộc Đề án và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

Tổng số dư dự phòng rủi ro đạt 22.742 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 131%, tăng 12,4%.

Cổ phiếu STB của Sacombank chốt phiên giao dịch ngày 6/4 ở mức giá 25.650 đồng/cổ phiếu, giảm 2,3% so với phiên giao dịch ngày hôm trước.

Khối lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày ở quanh mức 26,27 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với khối lượng 39,44 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 5.4.

Đáng chú ý, trong ngày trước đó, cổ phiếu STB của Sacombank cũng chứng kiến mức giảm mạnh từ mức giá 26.900 đồng/cổ phiếu trong ngày hôm trước xuống còn 26.250 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 2,42%.

Việc giá cổ phiếu STB liên tục đi xuống trong 2 phiên gần đây chấm dứt chuỗi tăng giá liên tiếp của mã cổ phiếu này trong suốt các ngày đầu tháng 4.2023. 

Như vậy, so với mức giá cao nhất 26.900 đồng/cổ phiếu lập được trong các ngày qua, giá cổ phiếu STB của Sacombank trong ngày 6.4 có mức giảm tương ứng khoảng 4,7%.

Tin Cùng Chuyên Mục