Sau kiểm toán, Gỗ Trường Thành (TTF) chuyển lãi 11 tỷ đồng sang lỗ gần 134 tỷ đồng

An An

Ngoài ra, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng cao hơn so với báo cáo tự lập.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã ck: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

Sau kiểm toán, nhiều chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh của TTF ghi nhận sự thay đổi lớn. Theo đó, TTF ghi nhận khoản lỗ ròng công ty mẹ 133,6 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập có lãi 11 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, Gỗ Trường Thành (TTF) chuyển lãi 11 tỷ đồng sang lỗ gần 134 tỷ đồng - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng cao hơn so với báo cáo tự lập. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác của TTF ghi nhận sự chênh lệch lớn, từ lãi 18 tỷ đồng ở báo cáo tự lập biến thành lỗ 69,8 tỷ đồng sau kiểm toán. Nguyên nhân do Công ty ghi nhận thêm chi phí phạt thuế hơn 40 tỷ đồng cùng với lỗ từ xóa sổ và thanh lý tài khoản hơn 39 tỷ đồng.

So với thực hiện năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần giảm 22% xuống 1.560 tỷ đồng và lỗ ròng 134 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3 tỷ đồng. Tính đến cuối 2023, Công ty lỗ luỹ kế hơn 3.225 tỷ đồng. 

Theo bản thuyết minh đề cập, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện thanh tra thuế tại nhóm công ty của Gỗ Trường Thành cho giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định thu hồi hoàn thuế.

Vào ngày 20/09/2023 và 19/01/2024, nhóm Công ty gửi hai công văn cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương để giải trình chênh lệch đối với một vài khoản mục mà nhóm Công ty không đồng ý với kết quả thanh tra thuế giai đoạn 2012-2022, chủ yếu liên quan đến việc định giá lại tài sản và cấn trừ nợ vay, chi phí lãi vay với Ngân hàng Việt Á.

TTF đã yêu cầu Cục thuế Bình Dương xem xét sửa đổi các quyết định liên quan đến việc yêu cầu nhóm công ty nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp với số tiền lần lượt là gần 18 tỷ đồng và gần 13 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất (30/3/2024), nhóm công ty của Gỗ Trường Thành vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan thuế.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của TTF giảm từ hơn 3.000 tỷ đồng đầu năm về 2.850 tỷ đồng. Công ty ghi nhận tổng nợ phải trả là 2.583 tỷ đồng, trong đó hơn 1.517 tỷ đồng là các khoản nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu còn 267 tỷ đồng - chỉ bằng 1/10 quy mô nợ phải trả. 

Tin Cùng Chuyên Mục