Shark Nguyễn Thanh Việt: Khởi nghiệp cần tìm người cố vấn

Huy Quang

14:01 08/10/2019


Shark Nguyễn Thanh Việt cho rằng người mới khởi nghiệp nên tìm cho mình một người cố vấn...

BÌNH LUẬN

loading