Sunshine Homes (SSH) lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2022 đạt 225 tỷ đồng, dự kiến chuyển sàn niêm yết

Lam Lê

Với kết quả này, Sunshine Homes đã hoàn thành 56,25% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2022.

Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 với kết quả ghi nhận trong kỳ doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sunshine Homes kỳ này đạt gần 194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 75 tỷ đồng, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Sunshine Homes (SSH) lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2022 đạt 225 tỷ đồng, dự kiến chuyển sàn niêm yết - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sunshine Homes thu về gần 414 tỷ tổng doanh thu hợp nhất. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp 151 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến 30/09/2022 ghi nhận 19.663 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 225 tỷ đồng. Với kết quả này, Sunshine Homes đã hoàn thành 56,25% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2022.

Tổng tài sản tính đến 30/09/2022 của công ty ghi nhận 19.663 tỷ đồng, tăng 102% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 71% lên 288 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 5.581 tỷ đồng, hàng tồn kho là 2.309 tỷ đồng, trong đó là chi phí xây dựng dở dang các dự án như Sunshine City chiếm 850 tỷ đồng; Sunshine Capital Tây Thăng Long 533 tỷ đồng; Sunshine Garden 440 tỷ đồng; Sunshine Center 233 tỷ đồng,...

Tài sản dài hạn tăng 126% lên 11.338 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu dài hạn là 3.722 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn chiếm 6.832 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2022, vốn chủ sở hữu của công ty tăng gấp 2 lần lên 5.216 tỷ. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã phát hành 125 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng, tương đương tổng giá trị huy động là 1.250 tỷ đồng nhằm tăng vốn và mua lại Công ty Xây dựng Xuân La với giá 736 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SSH ghi nhận 1.082 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 131% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, tăng 123% so với thực hiện năm 2021.

Năm nay công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với nguồn doanh thu trọng yếu đến từ 2 dự án lớn là Sunshine City Hà Nội và Sunshine Center. Bên cạnh đó, dự kiến có thêm nguồn doanh thu mới đến từ các dự án Sunshine Sky City, Sunshine Riverside, Sunshine Capital Tây Thăng Long …

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch huy động nguồn vốn quốc tế, Sunshine Homes đã được chấp thuận từ UBCK Nhà nước về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty ở mức 50% đầy đủ.

Cũng trong năm nay, công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 37,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Đồng thời, chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện niêm yết cổ phiếu SSH trên sàn giao dịch HNX hoặc HoSE trong thời gian tới.

Tin Cùng Chuyên Mục