Gọi vốn

Khởi nghiệp có 7 yếu tố này, bạn là người thành công

Khởi nghiệp có 7 yếu tố này, bạn là người thành công

Gọi vốn đầu tư luôn là một vấn đề nan giải với những nhà khởi nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thể hiện được 7 yếu tố sau đây trong kế hoạch kinh doanh của bạn, bạn đang đi đúng hướng để dẫn đến thành công.