Thị trường văn phòng Hà Nội

Chi phí xây văn phòng tại Việt Nam đang ở mức nào?

Chi phí xây văn phòng tại Việt Nam đang ở mức nào?

Theo báo cáo của C&W, chi phí trung bình trang bị một văn phòng mới tại Việt Nam năm 2022 vào khoảng 15 triệu đồng/m2, thấp hơn so với thành phố lớn trong khu vực như Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila.