Tăng trưởng tín dụng đầu năm thấp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay

Linh An

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 theo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thống đốc đề ra, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá tăng trưởng tín dụng đầu năm khá thấp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng năm nay.

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước nêu ra trong công văn vừa gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, cơ quan này cho biết đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% cho các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây. Do đó, Ngân hàng Nhà nước "yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 theo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thống đốc đề ra, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", nội dung công văn nêu.

Cơ quan điều hành cũng yêu cầu các nhà băng triển khai những giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nền kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng phải hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, các thủ tục, quy trình được yêu cầu đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Dịch vụ tín dụng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp.

Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Chủ động và tích cực truyền thông kịp thời, rõ ràng, đầy đủ, chính xác về các chính sách, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức tín dụng để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và qua đó góp phần thúc đẩy Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu nhà băng tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức trao đổi, đối thoại với khách hàng vay vốn nhằm nắm bắt và kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thiết thực, thực chất, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Tin Cùng Chuyên Mục