Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest

Linh Anh

DXG sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phiếu Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest với giá 10.000 đồng/đơn vị. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 166 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) vừa quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.

Theo quyết định, DXG sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phiếu Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest với giá 10.000 đồng/đơn vị. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 166 tỷ đồng.

Mục đích chuyển nhượng là nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của Sài Gòn Riverview theo định hướng của công ty. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Sài Gòn Riverview và Hội An Invest vẫn là những pháp nhân có quan hệ với DXG.

Cuối năm 2022, Đất Xanh có 85 công ty con, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, công ty nắm giữ 100% vốn của Sài Gòn Riverview và 99,99% vốn của Hội An Invest. Hai công ty này đều được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.581 tỷ đồng, giảm 45%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền chiếm 2.869 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản chiếm 2.018 tỷ đồng. Cả năm, doanh nghiệp lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm gần 71% so với năm 2021.

Theo giải trình, công ty cho biết do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm; ngoài ra, DXG cũng chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Năm 2022, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp này chỉ mới hoàn thành 51% và 34% mục tiêu đã đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm lên 30.771 tỷ đồng. Trong đó, 27.800 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng 27% lên 14.238 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.020 tỷ đồng, bao gồm 2.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin Cùng Chuyên Mục