Tập đoàn Gelex (GEX) bổ nhiệm Tân Phó Tổng giám đốc 9x

Ánh Vân

Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, ông là Giám đốc Ban Đầu tư của Tập đoàn Gelex.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc vận hành kể từ ngày 23/5/2024.

Sau khi kiện toàn, Ban giám đốc của GELEX gồm 4 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn (1984) - Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long (1977), ông Nguyễn Trọng Trung (1982) và ông Lê Tuấn Anh (1994).

Với việc bổ sung thêm 1 lãnh đạo trẻ, độ tuổi trung bình của Ban điều hành Gelex được kéo xuống 39,75 tuổi. Đây là ban điều hành có độ tuổi trung bình nhỏ nhất trong nhóm các công ty lớn trên sàn chứng khoán.

Chân dung ông Lê Tuấn Anh.
Chân dung ông Lê Tuấn Anh.

Trong năm 2024, Gelex xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng (tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023).

Trong Quý I/2024, Gelex ghi nhận doanh thu hợp nhất 6.660 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 385 tỷ đồng (tăng lần lượt 3,9% và 167% so với cùng kỳ 2023). Với kết quả đạt được, Gelex đã hoàn thành 20,6% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm nay.

Tin Cùng Chuyên Mục