Tập đoàn Hà Đô (HDG) sắp phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 3.056 tỷ đồng

Linh An

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý II đến quý III/2023.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDG sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu phát hành mới.

Với 244,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hà Đô dự kiến sẽ phát hành 61,1  triệu cổ phiếu để chia cổ tức. Qua đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng từ 2.446 tỷ đồng lên hơn 3.056 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý II đến quý III/2023.

Sang năm 2023, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức cổ tức dự kiến giảm về 20% vốn điều lệ, hình thức trả chưa được công bố cụ thể.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 956 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Giá vốn hàng hóa tăng cao tới hơn 73%, chi phí tài chính tăng 22% lên mức 149 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của HDG đạt hơn 357 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HDG
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của HDG

Đóng góp chính cho kết quả này là mảng năng lượng với doanh thu từ mảng năng lượng (thủy điện và điện mặt trời) với 543 tỷ đồng; mảng bất động sản đem về 312 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Năm 2023, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 971 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 10% và 29% so với kết quả đạt được trong năm 2022. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Hà Đô là gần 14.749 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 200 tỷ đồng lên gần 1.946 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 694,4 tỷ đồng về 436,2 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận giảm 19% so với đầu năm về gần 1.120 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang và hàng hóa.

Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến cuối quý I/2023 là gần 7.844 tỷ đồng, giảm hơn 710 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 5.860 tỷ đồng, gồm 658 tỷ đồng vay ngắn hạn và 5.202 tỷ đồng vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 6.905 tỷ đồng, trong đó, 2.643 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng ngày 19/5, giá cổ phiếu HDG giao tịch quanh vùng thị giá 34.400 đồng/đơn vị, tăng khoảng 9% so với giá hồi đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục