Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp đa ngành rộng 330 ha

Bảo Hân

Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống được quy hoạch nhằm phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Diện tích lập quy hoạch là 330 ha; diện tích thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ lập quy hoạch khoảng 422 ha.

Khu công nghiệp có phạm vi quy hoạch thuộc các xã Trường Minh, Thăng Bình và Tượng Lĩnh. Ranh giới phía bắc giáp Trung tâm hỗn hợp quy hoạch; phía nam giáp đường tỉnh 525 và đất cây xanh quy hoạch; phía đông giáp Quốc lộ 47B (đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn) và cụm công nghiệp Tượng Lĩnh; phía tây giáp đất cây xanh quy hoạch.

Theo UBND TP Thanh Hóa, đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Nguồn vốn lập quy hoạch là từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Việt - Nhật. Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng.

Chủ tịch tỉnh giao UBND huyện Nông Cống cập nhật Khu công nghiệp Tượng Lĩnh vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070 và Quy hoạch hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Cống trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật Khu công nghiệp Tượng Lĩnh vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình duyệt theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục