Thế giới di động dự chi 2.800 tỷ đồng để trả cổ tức

Giang Phạm

Trong tháng 7 - 8, Thế giới di động dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 60%, gồm 10% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (mã ck: MWG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 60% bao gồm bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả cổ tức là trong tháng 7 - 8 năm 2021.

Cụ thể, MWG sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/đơn vị), nguồn vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Với hơn 475,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự tính MWG sẽ chi hơn 475 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Cùng với đó, MWG sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 237,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá hơn 2.376 tỷ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, kể từ cuối tháng 3 năm ngoái, cổ phiếu MWG liên tục tăng trưởng. Chốt phiên 2/7, MWG dừng ở mức 156.800 đồng/cổ phiếu, tăng gần 31% so với đầu năm. 

Vượt bão Covid-19, MWG ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2021 bùng nổ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần đạt 30.827 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.337 tỷ đồng, tăng 18%.

Trước đó, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu thuần đạt 125.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 4.750 tỷ đồng. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tin Cùng Chuyên Mục