Thực phẩm Safoco (SAF) dự chi 41 tỷ đồng trả tiền cổ tức năm 2022, tỷ lệ 34%

Linh Linh

Dự kiến, ngày 18/5/2023, cổ đông của SAF sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Ngày 24/4 tới đây, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã ck: SAF) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 34%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 3.400 đồng.

Với gần 12,05 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Safoco dự chi khoảng 41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến, ngày 18/5/2023, cổ đông của SAF sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Tháng 3 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh với dự kiến chỉ tiêu sản lượng bán ra 15.000 tấn sản phẩm. Công ty đặt kế hoạch đạt 820 tỷ đồng doanh thu, nhích nhẹ 2% so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt 66 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của SAF
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của SAF

Trong đó, kết thúc quý I/2023, Safoco ghi nhận doanh thu đạt 193,64 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế nhích nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 17,1 tỷ đồng. Với kết quả này, SAF đã hoàn thành 23,6% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng tài sản của SAF đạt hơn 292 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giá trị 84 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục