Thuế thu nhập cá nhân, bảo vệ môi trường góp 120.000 tỷ vào ngân sách

Theo Duyên Duyên/VnEconomy

Thu từ thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân hiện đang chiếm đến 13% tổng thu nội địa và 10% tổng thu ngân sách nhà nước...

Thu từ thuế thu nhập cá nhân ước đạt 82,5 nghìn tỷ đồng; còn thu thuế bảo vệ môi trường đạt 38,3 nghìn tỷ đồng trong hơn 11 tháng qua.

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 926,9 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3%; thu từ dầu thô 54,3 nghìn tỷ đồng, bằng 151,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 174,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%.

Thuế thu nhập cá nhân, bảo vệ môi trường góp 120.000 tỷ vào ngân sách - Ảnh 1

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82%.

Đáng chú ý, số thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng lên đến 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% kế hoạch năm. Còn thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% năm.

Nếu cộng dồn tiền thuế thu được từ hai khoản này cũng lên đến hơn 120 nghìn tỷ đồng, chiếm 13% tổng thu nội địa và chiếm 10% tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11/2018.

Bên cạnh đó, trong hơn 11 tháng qua, ngân sách cũng thu được trên 102 nghìn tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, vượt kế hoạch đề ra 18,8%.

Về chi ngân sách, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 806,8 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8%; chi đầu tư phát triển 239,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60% và chi trả nợ lãi 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1%.

Tin Cùng Chuyên Mục