Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) dự kiến chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 15%

Thành Trung

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIG sẽ tăng thêm 259 tỷ đồng, từ 1,726 tỷ đồng lên hơn 1,986 tỷ đồng.

Vừa qua, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) thông qua nghị quyết thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, MIG dự kiến chào bán 25,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 15 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 - 2025, trên cơ sở chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIG sẽ tăng thêm 259 tỷ đồng, từ 1,726 tỷ đồng lên hơn 1,986 tỷ đồng.

Với khoảng hơn 259 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, MIG dự kiến sử dụng 100,5 tỷ đồng để đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược. Còn lại gần 159 tỷ đồng sẽ được MIG gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 6 tháng đến tối đa 24 tháng tại các ngân hàng.

Kết thúc Quý I/2024, MIG đạt 143 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hơn 81 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động tài chính, lần lượt tăng 1% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng 12%, đạt hơn 77 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, MIG đã thực hiện được 22% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra cho cả năm 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục