Tổng Giám đốc Công ty Salonzo Trần Hoàn Sinh: “Đã làm, phải làm bằng được”

Hoài Thương

10:17 14/01/2020


Đến với ngành mỹ phẩm như một cơ duyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Salonzo Trần Hoàn Sinh được coi là người tiên phong mở đường cho ngành mỹ phẩm tóc tại Việt Nam. Trải qua nhiều biến cố, mỹ phẩm Salonzo đã khẳng định được uy tín và chiếm trọn niềm tin nơi khách hàng.

BÌNH LUẬN

loading