Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Tùng: “Tôi khát khao tận tâm, tận lực cống hiến vì sức khỏe cộng đồng!”

Trần An

14:42 26/02/2020


“Dẫu rằng khi nhắc đến kinh doanh chúng ta đều nghĩ đến lợi nhuận nhưng ở đây, tôi không đặt nó lên đầu tiên mà là suy nghĩ sản phẩm ấy sẽ cải thiện hay mang đến lợi ích gì tốt cho người tiêu dùng..." - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhất Long Nguyễn Tiến Tùng chia sẻ.

BÌNH LUẬN

loading